All Systems Operational
Admin ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Public ? Operational
90 days ago
99.88 % uptime
Today
API ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Email Worker ? Operational
90 days ago
99.9 % uptime
Today
Sms Worker ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Dec 2, 2023

No incidents reported today.

Dec 1, 2023

No incidents reported.

Nov 30, 2023

No incidents reported.

Nov 29, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 29, 14:52 UTC
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Nov 29, 13:31 UTC
Identified - Vi har uppmärksammat att vårt SSL-certifikat gått ut. Detta kan leda till varningar i webbläsaren om en osäker anslutning när du försöker besöka vår webbplats.

Vårt team arbetar med högsta prioritet för att förnya certifikatet och återställa säker anslutning till webbplatsen. Vi hoppas kunna åtgärda detta skyndsamt.

----

We have noticed that our SSL certificate has expired. This may lead to warnings in your browser about an insecure connection when you try to visit our website.

Our team is working with the highest priority to renew the certificate and restore a secure connection to the website.
We hope to resolve this promptly

Nov 29, 13:30 UTC
Nov 28, 2023

No incidents reported.

Nov 27, 2023

No incidents reported.

Nov 26, 2023

No incidents reported.

Nov 25, 2023

No incidents reported.

Nov 24, 2023

No incidents reported.

Nov 23, 2023

No incidents reported.

Nov 22, 2023

No incidents reported.

Nov 21, 2023

No incidents reported.

Nov 20, 2023

No incidents reported.

Nov 19, 2023

No incidents reported.

Nov 18, 2023

No incidents reported.