All Systems Operational
Admin
Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
Public
Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
API
Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
Email Worker
Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
Sms Worker
Operational
90 days ago
99.86 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Sep 30, 2023

No incidents reported today.

Sep 29, 2023

No incidents reported.

Sep 28, 2023

No incidents reported.

Sep 27, 2023

No incidents reported.

Sep 26, 2023

No incidents reported.

Sep 25, 2023
Resolved - Vi vill informera om att vi nyligen stött på problem med e-post som skickats till Hotmail- och Outlookadresser och som inte kommit fram. Orsaken är relaterad till en uppdaterad konfiguration i Microsofts miljöer. Åtgärder har vidtagits för att garantera framtida leveranser, och adresser som påverkats är nu återställda.

Tack för ditt tålamod och förståelse.
_ _ _

We wish to inform you that we've recently encountered issues with emails sent to Hotmail and Outlook addresses not being delivered. The cause is related to an updated configuration in Microsoft's environments. Measures have been taken to ensure future deliveries, and affected addresses have been restored.

Thank you for your patience and understanding.

Sep 25, 07:58 UTC
Sep 24, 2023

No incidents reported.

Sep 23, 2023

No incidents reported.

Sep 22, 2023

No incidents reported.

Sep 21, 2023

No incidents reported.

Sep 20, 2023

No incidents reported.

Sep 19, 2023

No incidents reported.

Sep 18, 2023

No incidents reported.

Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.