Planerat underhåll av SQL Server | Planned maintenance SQL Server
Scheduled Maintenance Report for Ungapped
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jul 08, 2024 - 17:00 UTC
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jul 08, 2024 - 15:30 UTC
Update
We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Posted Jul 05, 2024 - 09:12 UTC
Scheduled
Måndagen den 8 juli mellan klockan 17:30-19:00 kommer vår tjänst att tillfälligt vara otillgänglig på grund av ett akut underhåll av vår serverleverantör.

För att förhindra dataförlust rekommenderar vi våra kunder att spara sitt arbete före underhållsperioden startar, och undviker arbete i plattformen medan underhållet pågår.

Vi kommer att lansera en ny status samt notifiera våra användare när underhållet är genomfört. Om ni har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta oss.

Tack för ert tålamod och ert stöd.
----

On Monday, July 8th, between 5:30 PM and 7:00 PM, our service will be temporarily unavailable due to urgent maintenance by our cloud service provider

To prevent data loss, we recommend our customers save their work before the maintenance period starts, and avoid working on the platform while maintenance is in progress.

We will update the status and notify our users once the maintenance is completed. If you have any questions or need further assistance, please do not hesitate to contact us.

Thank you for your patience and support.
Posted Jul 05, 2024 - 09:08 UTC
This scheduled maintenance affected: Public, App, API, Email Worker, and Sms Worker.