Oväntat driftstopp | Unexpected downtime
Incident Report for Ungapped
Resolved
Den tidigare tidigare driftstörningen rörande utskick har nu blivit åtgärdad. Vår tjänst är återigen i full funktion. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan ha orsakat. Tack för ditt förståelse och tålamod!

---

The previous service disruption regarding mailing has now been resolved. Our service is fully operational once again. We apologize for any inconvenience this may have caused. Thank you for your understanding and patience!
Posted Nov 16, 2023 - 09:09 UTC
Monitoring
A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Posted Nov 16, 2023 - 08:34 UTC
Identified
Vi upplever för närvarande en oväntad driftstopp som påverkar utskick. Vi arbetar med att lösa problemet och uppdaterar Er så snart som vi har mer information. Tack för ditt tålamod och vi ber om ursäkt för eventuella besvär!
- - -
We are currently experiencing an unexpected outage that is affecting mailing. We are working to resolve the issue and will update this Statuspage when we have more information. Thank you for your patience and we apologize for any inconvenience!
Posted Nov 16, 2023 - 08:06 UTC
This incident affected: Email Worker.